Ved

Denna verksamhet har upphört 2022 efter det att Emanuel fått lämna jordelivet. Vi producerade fin brasved som vi sålde inom närområdet.


Emanuel producerade ved